KONTAKTY

ADRESA PREVÁDZKY:
BIO FLAME, s.r.o.
Zvolenská cesta 5040
984 01 Lučenec
Otváracia doba prevádzky:
Po - Pi: 7:00 - 15:30 hod.
Mimo pracovnej doby otvorené po dohode.
Zákaznícky servis:
tel: 0903 322 727
info@vino-stojany.sk

TOVAR V AKCII

naša cena 13,99 EUR
skladom
naša cena 14,99 EUR
skladom
naša cena 22,99 EUR
skladom

Ochrana osobných údajov
Ochrana osobných údajov

Podmienky ochrany osobných údajov

V prípade spracovania osobných údajov, ktoré je založené na súhlase dotknutých osôb pre účely zasielania obchodných oznámení a na účely iných aktivít priameho marketingu internetového obchodníka.

1. TOTOŽNOSŤ A KONTAKTNÉ ÚDAJE PREVÁDZKOVATEĽA

1.1. Prevádzkovateľom informačných systémov, v ktorých sa nachádzajú vaše osobné údaje je spoločnosť BIO FLAME, s.r.o. zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici Odd. S.r.o. vložka č. 20201/S. (ďalej len "správca").

1.2. Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú nasledujúce: 

Názov firmy: BIO FLAME, s.r.o.
Sídlo: Rúbanisko III, 2768/4, 984 03 Lučenec, SR
IČO: 46170961
DIČ: 2023265772
IČ DPH: SK2023265772

1.3. Prevádzkovateľ určil zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov, ktorou je konateľ spoločnosti Stanislav Šproho, tel. 0911 322 727, mail: bioflame@bioflame.sk.

 

2. ZÁKONNÝ DÔVOD SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

2.1. Zákonným dôvodom spracovanie Vašich osobných údajov je Váš dobrovoľný súhlas dávaný týmto prevádzkovateľovi v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len "nariadenie"), ako aj podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.

 

3. ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

3.1. Účelom spracovania Vašich osobných údajov je uzatvorenie kúpnej zmluvy na diaľku, a zasielanie informácií o marketingových aktivitách prevádzkovateľa..

3.2. Zo strany prevádzkovateľa nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 nariadenia a osobné údaje sa neposkytujú do tretích krajín.

 

4. DOBA ULOŽENIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

4.1. Doba, po ktorú budú Vaše osobné údaje prevádzkovateľom uložené, sú 3 roky, najdlhšie však do odvolania Vášho súhlasu so spracovaním osobných údajov (na tento účel spracovania).

 

5. ĎALŠÍ PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

5.1. Ďalšími príjemcami Vašich osobných údajov budú firmy Bohemiasoft s.r.o. (prevádzkovateľ eshopového systému WEBAREAL), Heureka Shopping s.r.o. (spracovanie emailu pre zasielanie emailového dotazníka spokojnosti), prepravné spoločnosti DHL, SDS, InTime, Geis (osobné údaje pre doručenie tovaru).

6. PRÁVA DOTKNUTÝCH OSÔB

6.1. Za podmienok stanovených v nariadení máte právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k Vašim osobným údajom, právo na opravu alebo vymazanie Vašich osobných údajov, prípadne obmedzenie ich spracovanie, právo namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov, a ďalej právo na prenosnosť Vašich osobných údajov.

 

6.2. Máte právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov daný prevádzkovateľovi. Týmto však nie je dotknutá zákonnosť spracovania Vašich osobných údajov pred takýmto odvolaním súhlasu. Váš súhlas so spracovaním osobných údajov môžete odvolať na emaily bioflame@bioflame.sk.

 

6.3. Ak by ste sa domnieval(a), že spracovaním Vašich osobných údajov bolo porušené alebo je porušované nariadenie, máte okrem iného právo podať sťažnosť u dozorného úradu.

 

6.4. Máte povinnosť osobné údaje poskytnúť. Poskytnutie Vašich osobných údajov je zmluvnou požiadavkou a je požiadavkou, ktorá je nutná k uzatvoreniu zmluvy.

 

7. PRÁVNE NÁSLEDKY NEPOSKYTNUTIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

1. Právnym následkom neposkytnutia osobných údajov z vašej strany je nemožnosť uzatvorenia zmluvy na diaľku, t.j. nemožnosť reálizácie obchodného prípadu prostredníctvom e-shopu.

 

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 22.05.2018

 

YTk1OWVmN